Privacy
16594
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16594,bridge-core-2.3.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-22.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Privacy

Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen en gedeeld wanneer u surft op de website van Electrix bvba www.electrixbvba.be (hierna ‘Electrix’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd).

Verwerkingsverantwoordelijke

Electrix BV
Wijnbergstraat 102B
8560 Wevelgem
T. 056 19 51 40

info@electrixbvba.be
www.electrixbvba.be
BTW BE 0845.161.196

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het respecteren van uw privacy is een prioriteit voor Electrix. We zijn ons hiervan bewust en hebben aandacht voor uw recht om te worden geïnformeerd over de manier waarop gegevens worden verwerkt, zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, e.d.m. die kunnen worden verzameld bij een bezoek aan onze website of bij het gebruik van onze diensten.
Deze Privacyverklaring legt uit hoe we uw gegevens gebruiken en welke stappen we nemen om deze vertrouwelijk en veilig te houden.
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in volledige overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, voornamelijk de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Cookiebeheer

Nadat u ons toestemming hebt gegeven om cookies op uw apparaat op te slaan, wordt deze informatie opgeslagen voor wanneer u de site de volgende keer bezoekt. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door cookies te verwijderen voor elk van de browsers die u gebruikt (zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer of Microsoft Edge).

Lees onze Cookie Policy voor meer informatie over onze cookies.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken deze gegevens alleen in het kader van haar activiteiten en geeft deze gegevens niet door aan derden. De enige gegevens die kunnen worden overgedragen, zijn in het kader van strikt gecontroleerde onderaanneming in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.

Bewaring van data

We bewaren uw gegevens uitsluitend voor de periode die redelijkerwijs nodig is voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Communicatie van uw gegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en server);
het verzorgen van IT-infrastructuur (algemene IT support, online tool);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hyperlinks naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door Electrix. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de gegevensbeschermingspraktijken van derden die ze beheren en die kunnen verschillen van de onze.

Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

Electrix draagt uw gegevens nooit buiten de Europese Unie over naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, in de zin van de wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens en naar EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Adverteren

Electrix adverteert noch via e-mail, via SMS of op sociale media en zal de door u verstrekte gegevens hier dus niet voor aanwenden.

Uw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Site en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@electrixbvba.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek op de plaats van de vermeende overtreding heeft, als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Hoe we uw persoonlijke data beschermen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u van mening bent of vermoed dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@electrixbvba.be

Toestemming

Door de informatie en diensten op www.electrixbvba.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en voorwaaren die wij hierin hebben opgenomen.

Wijzigingen

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze werkwijze weer te geven of omwille van andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Laatste wijziging: 09 juli 2020

Ons contacteren

Indien u meer informatie wenst over ons privacybeleid, vragen heeft, een klacht wil indien of u zich wil afmelden voor een van onze diensten, neem dan alstublieft contact met ons op. Electrix is bereikbaar telefonisch op +32 0498 10 63 56 of per mail via info@electrixbvba.be.